Czy liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem wzrośnie jeszcze bardziej?

Dane dotyczące bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem są dość przerażające. Możliwe, że w najbliższym czasie poziom bezrobocia wśród nich jeszcze bardziej wzrośnie. Dlaczego?

Wszystko za sprawą wyżu demograficznego lat 80. Właśnie teraz osoby, które urodziły się w tych latach wchodzą na rynek pracy po ukończeniu wyższych studiów. Niestety, sytuacja, jaką tam zastaną nie napawa optymizmem. Liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec czerwca bieżącego roku to ponad 216 tys.

bezrobocie

Osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni stanowią aż 8% wszystkich bezrobotnych. Dlaczego tak się dzieje? Paradoksalnie, winą za taki stan rzeczy trzeba obarczyć prężnie rozwijający się system edukacji. W dzisiejszych czasach zdecydowana większość młodych ludzi decyduje się na podjęcie studiów. Przy wyborze kierunku często kierują się chwilowymi upodobaniami.

Popularne są też kierunki, które nie wymagają od studenta zbyt dużego zaangażowania. Niewielu przyszłych studentów bierze pod uwagę aktualne wymagania rynku pracy, tymczasem powinno być to podstawowe kryterium, którym kierują się przy wyborze kierunku. Na efekty nie trzeba długo czekać.

Liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem wciąż rośnie w zatrważającym tempie.